Kommunikation är A och O i vårt samhälle

Avancerad utrustning måste skyddas mot väder och vind, vandalisering och olyckor. Våra lösningar bidrar till hög driftsäkerhet.

Så här arbetar vi med lösningar för telecom och fiber

Harju Elekter levererar byggnadslösningar för telefoni och fiberutrustning.

Våra projekt omfattar allt från fullt utrustade byggnader för att korta ned installationstiden på site, till tomma byggnader då våra kunder väljer att montera all utrustning själva.

Vi bistår med alla steg i en leverans, från idéer och rekommendationer, till en skräddarsydd lösning där så erfordras.

Ett brett produktprogram ger möjlighet att möta kundens specifikation till 100%. Programmet omfattar både egna och inköpta produkter från utvalda partners i Sverige och utomlands. Detta gör att vi kan erbjuda ett komplett sortiment till både stadsnätsoperatörer och telecombolag.

Harju Elekter har ett brett sortiment med allt från utrustning i byggnaderna till olika typer av fasader och dimensioner på byggnader. Vi hjälper även till att beräkna och ta fram grundläggningen som krävs för aktuell byggnad.

Vi förstår komplexiteten i dessa projekt och strävar alltid mot ett nära samarbete med slutkunden – våra ingenjörer drivs av att alltid leverera en högkvalitativ byggnad i tid till rätt pris. Projekten leds därför alltid av en intern projektledare.

För att erbjuda marknaden den bästa servicen genomför vi oftast FAT-tester inomhus tillsammans med kund i vår produktionsanläggning norr om Finspång.

Teknikhus

Telecombod

Fiberbod

Huvudnod