Pålitlig elförsörjning håller industrin igång

Verksamheten inom tillverkande- och processindustri är starkt beroende av stabil elförsörjning. Vi bidrar genom att leverera elutrustning för industrifastigheter, kommersiella lokaler och produktionslinjer.

Så här arbetar vi med industrilösningar

När vi på Harju Elekter pratar om lösningar för industri så menar vi oftast två olika segment:

  • Elkraftsystem för fastighet
  • Elkraftsystem för industriella processer

Gemensamt för dessa är vi konstruerar och bygger systemen i våra egna produktsanläggningar i Sverige.

Med lokal konstruktion och produktion är vi nära dig och unika i vårt erbjudande. Våra duktiga platschefer styr den dagliga verksamheten och lämnar inga detaljer därhän.

Vårt erbjudande sträcker sig ifrån fastighetscentralen till ett färdigt processställverk. Vi arbetar nära våra partners men är ändå leverantörsoberoende. Alla lösningar är alltid testade och certifierade enligt senast gällande standarder.

Med Harju Elekter som din partner kan du känna dig trygg från order till leverns. Önskar du hjälp på plats, eller utbyggnad av din anläggning, har vi en egen serviceorganisation till ditt förfogande.

För att hålla vårt löfte om en hållbar leverans, ger vi ofta förslag på komponentval och konstruktion. Att förse marknaden med den senaste hållbara teknologin är något vi alltid strävar efter.

Lösningar vi arbetar med:

  • Lågspänningsställverk
  • Mellanspänningsställverk
  • Fastighetscentraler
  • Batteriskåp
  • Reservkraft