Primärstation, Värtahamnen, Stockholm

Kund

Bravida och Stockholm Hamn

Plats

Värtahamnen, Stockholm

Bakgrund

Enligt Stockholms Hamn har de som strategi att göra det möjligt för fartyg att elansluta vid kajlägen när hamnar och kajer byggs om eller när det byggs nytt. Värtahamnen har byggts om, och där har alla kajlägen förberetts för möjligheten att elansluta. Även i Stockholm Norvik Hamn har samtliga kajlägen förberetts för elanslutning.

Tillsammans med Bravida Installation/Kraft så har SEBAB, som under hösten 2020 blir Harju Elekter, byggt och levererat elanslutningar till Stockholms Hamn i Värtahamnen, Stockholm. Värtahamnen är en av Sveriges största fartygsangöringar.

Teknisk beskrivning

I samråd med beställaren har en ny primärstation byggts på kajen som levererar 24 MVA för bla 5 x 4 MVA till fartygsanslutningarna på 11 kV. Dessutom har en transformatorstation med 3,2 MVA, 11/0,4 kV för allmän kraft inom hamnområdet installerats, plus tre nätstationer i kajområdena för kommunikation.

Anläggningen är byggd med hög redundans med inkommande elanslutning från två olika håll till mellanspänningsställverk A och B som därefter matar 5 x 4 MVA och 2 x 1,6 MVA transformatorer. För respektive fartygsanslutning finns ett eget mellanspänningsställverk som automatiskt kopplar fartygsangöringens elkraft, via fem fack, vardera för att garantera till-frånkoppling på ett säkert sätt.

För allmän kraft finns samma höga tillgänglighet med två transformatorer och två plug-in lågspänningsställverk, 3 000A, med mätning på alla utgående grupper via ett SEBvision SCADA-system som styr, mäter och övervakar anläggningen från Stockholms Hamns centrala kontrollrum. Automatisk debitering sker till fartyget via detta system vid till-frånkoppling.

Tesar 2 MVA transformator med skenstråk

Mellanspänningsställverk SNC AIS 12 kV

Elcover lågsånningsställverk A-B 3 000 med Schneider plug-in och mätning

Elcover DC 110 V LS1-2 Eltek

2020-11-05