Vi är inte främmande för att ta ett större ansvar

Behövs mark-, anläggnings- och byggnadsarbete i projektet? Vi hanterar det också, utöver leverans av skåp och ställverk direkt till site för installation och idrifttagning.

Så här arbetar vi med entreprenader

Projekt inom de olika affärsområdena inom Harju Elekter kan drivas som entreprenadprojekt. Detta innebär att vi då arbetar inom ramarna för AB 04, ABT 06, eller liknade.

AB 04 används då beställaren svarar för projektering och Harju Elekter står för utförandet.

ABT 06 är vanligast vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

För oss är professionell intern projektledning avgörande för ett framgångsrikt entreprenadprojekt. Våra styrkor ligger i att utnyttja expertkunskap hos olika personer i vårt nätverk inom relevanta områden och få dem att bidra med rätt information och lösning i rätt tid. Vi tar med andra ord ett helhetsgrepp och erbjuder dig allt som behövs inom eldistribution, kommunikation och infrastruktur.

Några exempel på projekt med mer än enbart stationsleveranser:

  • Installation av hög-, mellan och lågspänningsställverk, transformatorstationer samt skenbryggor
  • Kabelförband, avslut och skarvar
  • Idriftagning
  • Reläprovning
  • Installation av reservkraftsanläggningar
  • Allmän elinstallation
  • Brandtätning
  • Färdigställande av mark inklusive grundläggning
  • Pålning till station
  • Geoteknisk undersökning

Inom våra affärsområden arbetar vi ifrån idé till leverans av klar anläggning. Vi samarbetar även inom koncernen för att erbjuda kostnadseffektiva lösningar utan att tumma på kvalitén.

För oss är det behovet och kravspecifikationen det viktigaste, därefter löser vi uppdraget! Naturligtvis tar vi all vår erfarenhet från 50 år i branschen med oss in i samtliga projekt och lämnar aldrig en arbetsplats innan beställaren är 100% nöjd.