Förnybara energikällor måste tas tillvara

Förnybara energikällor blir alltmer intressanta för att generera el, framför allt för bostäder, lantbruk och mindre verksamheter. Harju Elekter erbjuder utrustning för elnätsanslutning.

Så här arbetar vi med förnybara energikällor

Förnybart, eller renewable som vi ibland kallar det, är det affärsområde som växer i samma takt som vi ställer om till det fossilfria samhälle vi önskar leva i. Då Harju Elekter har för avsikt att bidra till ett hållbart samhälle och har detta som en viktig grundsten i sin verksamhet, ökar antalet produkter och lösningar hela tiden inom området förnybara energikällor.

Eftersom elektrifiering är nyckeln till det fossilfria samhället har vi idag produkter och lösningar som inte bara distribuerar el utan även genererar el från solenergi. Vi hanterar allt från ett helhetsåtagande åt EPC-integratörer, investmentbolag eller en enskild fastighetsägare till att lagra energi storskaligt i form av en batterilagringspark.

Att arbeta i entreprenadform är för oss mycket vanligt och vår erfarenhet av installationer över hela Sverige kommer väl till pass när vi driver ett projekt enligt ABT 06 som omfattar t ex en order till en vindkraftspark eller ett vattenkraftsprojekt.

I denna typ av projekt är vår erfarenhet och vårt nätverk av relevanta samarbetspartners av stor vikt. Varje projekt har sin utmaning i allt från SF6 fria installationer till lastbalansering av laddinfrastrukturen i ett bostadsområde.

Vi elektrifierar vår gemensamma morgondag med hållbara lösningar och arbetar med:

  • Solcellsanläggningar
  • Vindparksstationer
  • Vattenkraftsstationer
  • Batterilagring
  • Laddstationer

I menyn hittar du projektexempel!