Primärstation, Stenbro, Gotland

Kund

GEAB, Gotland, del av Vattenfall.

Plats

Stenbro, Gotland.

Bakgrund

GEAB, Gotlands Energi, som ägs av Vattenfall och Region Gotland investerar kontinuerligt elnätet på Gotland. De förser cirka 40 000 kunder. Vid Stenbro på Gotland har SEBAB, som under hösten 2020 blir Harju Elekter, byggt en transformatorstation, 70-10 kV.

Teknisk beskrivning

  • Utomhus Station 70-10 kV
  • CombiFLEX 10kV Primärstn och SteelFLEX 10kV nätstation
  • Front SNC 10 kV
  • Kontrollskåp och VS central
  • Kontrollskåp 70-10 kV
  • SEBvision Händelselista 70-10 kV
  • SEBvision Mimic 70-10 kV
  • SEBvision Mätvärdesbild 70-10 kV
  • SEBvision Översikt system 70-10 kV

Mellanspänningsställverk, SNC 10 kV

Kontrollskåp och lokalkraftcentral

Kontrollskåp 70-10kV

SEBvision, händelselista

SEBvision, mimic

SEBvision, mätvärdesbild

SEBvision, översikt av systemet

Utomhusstation 70-10kV

2020-10-15